Góc nhìn nội niềm về Yoga… và chức danh

KÍNH GỬI NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ BỘ MÔN YOGA Nghe phong phanh (xin nói rõ là mới nghe đồn thôi nha mọi người, không có cách nào kiểm chứng được thông tin này), chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch liên đoàn yoga được mua gần cả tỷ đồng. Chắc phải có đôi lời … Continue reading Góc nhìn nội niềm về Yoga… và chức danh

Advertisement